Biogram

 

Urodziłem się w Warszawie, 9 listopada 1972 roku. Tu także uczęszczałem do szkół. Maturę zdałem w roku 1991, po czym rozpocząłem studia filozoficzne na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyłem je w roku 1996. W roku 2000 uzyskałem doktorat z filozofii na podstawie pracy Zbawienie przez filozofię. Interpretacja twórczości Henryka Elzenberga. Rozpocząłem wówczas poszukiwania tak zwanej pracy zarobkowej, co, z tytułem doktora filozofii w cv, okazało się niezwykle utrudnione. Ponieważ kilka lat wcześniej założyłem rodzinę i właśnie urodził się mój drugi syn, chwilowo, na kilkumiesięcznym bezrobociu, znalazłem się w dość nieciekawej, a nawet przygnębiającej sytuacji. Imałem się różnych mniej lub bardziej dorywczych zajęć. Jeszcze na studiach dorabiałem pracując w bibliotece Wydziału Filozofii i Socjologii UW. Następnie pracowałem w księgarni, dorabiałem na budowach, tłumaczyłem filmy, dawałem okazjonalne wykłady, pisałem hasła do encyklopedii, sprzątałem biura. Na dłużej zatrudniłem się na początku roku 2001 w pewnym biurze podróży w charakterze menadżera sprzedaży. W październiku 2001 roku rozpocząłem pracę w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, w charakterze adiunkta. Najpierw pracowałem przy zakładzie Historii Filozofii Polskiej, następnie przy zakładzie Filozofii Religii. Początkowo zajmowałem się dydaktyką filozofii oraz aksjologią. Stopniowo moje zainteresowania zawodowe i osobiste coraz bardziej zaczęły się koncentrować na antycznym i współczesnym stoicyzmie. W roku 2006 byłem na półrocznym stypendium w Stanach Zjednoczonych. W roku 2008 opublikowałem pracę Kapryśni Bogowie Sokratesa. Człowiek i rzeczywistość wartości w tradycji filozofii zachodniej. Rok później założyłem nieformalne Centrum Praktyki Stoickiej i zaangażowałem się w popularyzację filozofii stoickiej. Działalność tę kontynuuję po dziś dzień, a ponieważ nabrała ona z czasem charakteru biznesowego, w roku 2012 założyłem firmę Hegemonikon, organizując warsztaty, odczyty oraz konsultacje. Hegemonikon to rodzaj zorientowanego stoicko poradnictwa egzystencjalno-filozoficznego czy może lepiej: współczesnej sztuki życia. Zajmuję się wartościami, refleksją, dobrą komunikacją, czyli tym, czego często brak w obszarze szeroko rozumianego biznesu, ale nie tylko.

W roku 2013 odszedłem z Uniwersytetu, angażując się bardziej w moim dotychczas drugim etatowym miejscu zatrudnienia, 2 Społecznym Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami międzynarodowymi im. Pawła Jasienicy. W placówce tej zatrudniłem się w roku 2008, ucząc filozofii. Począwszy od roku 2015 pełnię w niej funkcję koordynatora programu IB (system matury międzynarodowej) oraz nauczyciela filozofii po angielsku. Jest to niezwykle fascynująca praca, pozwalająca mi na rozwijanie nowych kompetencji i testowania mojego wyćwiczonego już porządnie stoicyzmu.